גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ID' => 158,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Active' => 1,
                           'ID' => 158,
                           'Pit' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Gangways' => 2,
                           'CityID' => 31,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Incline' => 0
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Lift' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'MapaLink' => '',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Active' => 1,
                           'ID' => 1688,
                           'Pit' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 9
                    }
                   ],
             'ID' => 44
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 22, 'ID' => 1272, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.912942', 'Latitude' => '31.989788', 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 193, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ID' => 1272, 'ShowsQty' => 12 } ] }, { 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 580, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 580, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 32, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 677, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'Latitude' => '29.555173', 'SeatsAmount' => 567, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 677, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטראות אילת' } } } ], 'Name' => 'אילת' }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 168, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 168, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, 'Longitude' => '35.1933261', 'Latitude' => '32.1037715', 'SeatsAmount' => 192, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 403, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 403, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 63, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600 } }, { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 2027, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'Longitude' => '35.195197', 'He' => { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה' }, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 63, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'ImageWidth' => 0 } } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 136, 'Hall' => { 'ID' => 136, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 530, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 10, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.637338', 'Latitude' => '31.792616', 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsAmount' => 399, 'Image2Height' => 530, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 775, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 10, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 931, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 775, 'Latitude' => '31.79299', 'Longitude' => '34.636347', 'RowsAmount' => 27, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 876, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 876, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'CityID' => 10, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.791868', 'Longitude' => '34.637185', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'DoorsAmount' => 1, 'Active' => 1, 'ID' => 133, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 9, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 1 } }, { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 10, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'Longitude' => '34.649463', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 600, 'SeatsAmount' => 399, 'DoorsAmount' => 3, 'Active' => 1, 'ID' => 438, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 15, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 1, 'Cafeteria' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2005, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 10, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2005, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0 } } ], 'ID' => 10 }, { 'ID' => 33, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'ID' => 1886, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'CityID' => 33, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.571887', 'Latitude' => '31.664977', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 197, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1886, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 9, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.562052', 'Latitude' => '31.664702', 'Image2Height' => 839, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 847, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 33, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 839, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 92, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 26 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ID' => 92, 'ShowsQty' => 18 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1666, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 33, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1665, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Longitude' => '34.564957', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 33, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1665, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ], 'Name' => 'אשקלון' }, { 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 408, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 520, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.78716', 'Latitude' => '31.238539', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 520, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 34, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 85, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1668, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 34, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668, 'ShowsQty' => 29 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1747, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 34, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 83, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 395, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 34, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Incline' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.796521', 'Latitude' => '31.251339', 'Image2Height' => 395, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 83, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' } ], 'ID' => 34 }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.748436', 'Longitude' => '34.993385', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'He' => { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.' }, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 64, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1880, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 17 }, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 622, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 11, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.0206112', 'Longitude' => '34.7572707', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 575, 'Image2Height' => 622, 'Active' => 1, 'ID' => 53, 'RowsAmount' => 18, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 53, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ], 'ID' => 11 }, { 'ID' => 155, 'Name' => 'גבעת שמואל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ID' => 1540, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 155, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' }, 'Longitude' => '34.848466', 'Latitude' => '32.079168', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1540, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 } } ] }, { 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 12, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים' }, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1659, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ID' => 1659, 'ShowsQty' => 24 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 13, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1669, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1669, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'ID' => 78, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 78, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 850, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.157589', 'Longitude' => '34.895859', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 850, 'SeatsAmount' => 236, 'DoorsAmount' => 3, 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.' }, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'ID' => 263, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 15, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 2044, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך הים' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Latitude' => '32.132891', 'Longitude' => '34.889934', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 78, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 2044, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' } ], 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 5, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1670, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1670 }, { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'ID' => 563, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 845, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.166208', 'Longitude' => '34.842952', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 845, 'SeatsAmount' => 280, 'DoorsAmount' => 5, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'Incline' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.797003', 'Latitude' => '32.163649', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1484, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1872, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 10, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.85295', 'Latitude' => '32.174431', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 5, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1872, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.574091, 34.952441', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 42, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב', 'Address' => 'רח' הנדיב 2', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 78, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.952441', 'Latitude' => '32.574091', 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1352, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Музей а-Алия а-ришона Зихрон-Яков', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Надив 2' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1352, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב' }, { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1671, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 42, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1671, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } } ], 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42 }, { 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 142, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 43, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.9218965', 'Latitude' => '32.4398601', 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Info' => '' } }, 'ID' => 142, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Friends חדרה' }, { 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 43, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 606, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 606, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 360, 'Latitude' => '32.439355', 'Longitude' => '34.914142', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 12, 'Active' => 1, 'ID' => 143, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1 } } ], 'ID' => 43 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1727, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 15, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון' }, { 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 15, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 702, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 702, 'Latitude' => '32.00688', 'Longitude' => '34.791006', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 59, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 14, 'ID' => 59 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 15, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1728, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'תיאטרון חולון' } ], 'Name' => 'חולון', 'ID' => 15 }, { 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'ID' => 215, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 867, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 501, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.010532', 'Latitude' => '32.790971', 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 867 }, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 215 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 651, 'Stairs' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 706, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 199, 'Latitude' => '32.8159518', 'Longitude' => '34.9925609', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 706, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 7 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 651, 'Name' => 'בית הגפן חיפה' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'ID' => 163, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 935, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 935, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 505, 'Latitude' => '32.81913', 'Longitude' => '35.066528' }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.9942105', 'Latitude' => '32.817595', 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 290, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'ID' => 814, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.8030477', 'Longitude' => '34.9852455', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 198, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Height' => 430, 'ImageHeight' => 430, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Address' => 'пр. а-Наси,89', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 814, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1388, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1388, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.963499', 'Latitude' => '32.789809', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'Image2Height' => 732, 'SeatsAmount' => 2105, 'DoorsAmount' => 9, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.965069', 'Latitude' => '32.791338', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 732, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 7, 'Gangways' => 6, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 40, 'ID' => 99, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 16, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 209, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 615, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 3, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 497, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 615, 'Latitude' => '32.8203168', 'Longitude' => '34.9728262' }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 528, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 7, 'Gangways' => 8, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.803197', 'Longitude' => '34.985592', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 528, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 1222, 'Active' => 1, 'ID' => 106, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 26, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 2, 'ID' => 102, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 17, 'Longitude' => '34.985138', 'Latitude' => '32.803414', 'Image2Height' => 687, 'SeatsAmount' => 473, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 7, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 687, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1724, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1724, 'Active' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.9846462', 'Latitude' => '32.80327', 'SeatsAmount' => 159, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 500, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 500, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 7, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'ID' => 237, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 237, 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 29, 'ID' => 162, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 772, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.' }, 'Image2Height' => 772, 'SeatsAmount' => 1099, 'DoorsAmount' => 6, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'Latitude' => '32.82173' }, 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 13, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1725, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 7, 'MapaLink' => '' } } ] }, { 'ID' => 96, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 900, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 96, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' }, 'Longitude' => '35.529639', 'Latitude' => '32.796007', 'Image2Height' => 900, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 409, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 27, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה' } ], 'Name' => 'טבריה' }, { 'ID' => 16, 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 18, 'Active' => 1, 'ID' => 658, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 496, 'SeatsAmount' => 509, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.874438', 'Longitude' => '34.73481', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 496, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 16 }, 'ID' => 658, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' } ] }, { 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 308, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 386, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.888107', 'Latitude' => '32.030568', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 17, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1165, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Longitude' => '34.899322', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'He' => { 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'CityID' => 17, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165 } ], 'ID' => 17 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 45, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '35.103548', 'Latitude' => '32.652854', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 184, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 15, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45 }, { 'ID' => 30, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים', 'Guide' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.771295', 'Longitude' => '35.22451', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 141, 'Image2Height' => 435, 'ImageHeight' => 435, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 30, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 818, 'RowsAmount' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 818, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים' }, { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'ID' => 2092, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим — открытая площадка над центром', 'Guide' => '', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим, площадка справа от ветряной мельницы Монтефиоре' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 2092, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 320, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '35.22451', 'Latitude' => '31.771295', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Guide' => '', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 30, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 837, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Guide' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Longitude' => '35.212556', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 837, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0 } }, { 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Hall' => { 'ID' => 1346, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 15, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'Longitude' => '35.221921', 'Latitude' => '31.76514', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, 'Longitude' => '35.214617', 'Latitude' => '31.778137', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 30, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2014, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2014 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'ID' => 260, 'RowsAmount' => 8, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Longitude' => '35.222269', 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1681, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1681, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2090, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת השמים.', 'Address' => 'רח' האומן 26, תלפיות', 'Guide' => '', 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.751054', 'Longitude' => '35.20764', 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.751054, 35.207640', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Оман 26, Тальпиот', 'Name' => 'Artists' Studios — крыша', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 2090, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 1, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1679, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 30, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים' }, 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1679, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' } ], 'Name' => 'ירושלים' }, { 'ID' => 18, 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 18, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'Longitude' => '34.927775', 'He' => { 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Guide' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1767, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 18, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1648, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1354, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.17279', 'Longitude' => '34.929335', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' }, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 18, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1354, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13 } } ] }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 629, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 780, 'Latitude' => '32.914962', 'Longitude' => '35.302903', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 46, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'ID' => 128, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 1, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'ID' => 46 }, { 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 126, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1686, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0 } } ], 'ID' => 126 }, { 'ID' => 47, 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 155, 'RowsAmount' => 24, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 47, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 690, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.6749051', 'Longitude' => '35.2365385', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 661, 'Image2Height' => 690, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0 } } ], 'Name' => 'מגדל העמק' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Longitude' => '35.014734', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 20, 'Gangways' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1660, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.00915', 'Latitude' => '31.902651', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 20, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1891, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 1657, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'Longitude' => '35.008266', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 20, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1657 } } ], 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'CityID' => 41, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם הקימרון' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.494997', 'Longitude' => '35.51472', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 22, 'Active' => 1, 'ID' => 618, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 618 } ], 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'ID' => 41 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'Image2Height' => 630, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'Latitude' => '32.6466026', 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 127, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 630, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 644, 'Active' => 1 }, 'ID' => 644, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127 }, { 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2059, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 248, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.913311', 'Latitude' => '32.133343' }, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ID' => 2059, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 86, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 305, 'Hall' => { 'ID' => 305, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 12, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Stairs' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 86, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1, 'Incline' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.911249', 'Latitude' => '32.13302', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 390, 'Mazgan' => 2 } } ] }, { 'ID' => 251, 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2084, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 251, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 429, 'Latitude' => '32.310059', 'Longitude' => '34.908897', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'ID' => 2084, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 206, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Latitude' => '32.981472', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1455, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ], 'ID' => 206 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 502, 'Stairs' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'Longitude' => '34.976521', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 108, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 502, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ], 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 108 }, { 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8' }, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 560, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.297363', 'Latitude' => '31.772918', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 73, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1273, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1273, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ] }, { 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 713, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 49, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '33.023184', 'Longitude' => '35.27145', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 490, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.' }, 'Incline' => 2 } } ] }, { 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 50, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 712, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 585, 'Image2Height' => 712, 'Latitude' => '33.01026', 'Longitude' => '35.100347', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 21, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 91, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 91, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Hall' => { 'Longitude' => '35.313034', 'Latitude' => '32.69951', 'SeatsAmount' => 650, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 442, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.' }, 'CityID' => 51, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 442, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 333, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef } }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 296, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Longitude' => '35.313014', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 51, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'ID' => 296 } } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 21, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 479, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.796215', 'Latitude' => '31.930777', 'SeatsAmount' => 752, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 479, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל' }, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 177, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' } }, 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 177, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, { 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 21, 'Gangways' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26' }, 'Longitude' => '34.813248', 'Latitude' => '31.92931', 'SeatsAmount' => 381, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1469, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 } } ], 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21 }, { 'ID' => 37, 'Name' => 'נתיבות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.586268', 'Latitude' => '31.41598', 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 37, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 20, 'ID' => 1564, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1564 } ] }, { 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1345, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Latitude' => '32.278535', 'Longitude' => '34.845944', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'CityID' => 22, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 1345, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1430, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 321, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'Longitude' => '34.869838', 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1430, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'ID' => 119, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'CityID' => 22, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.853704', 'Latitude' => '32.278005', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 9, 'ID' => 119, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1687, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания' }, 'CityID' => 22, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0 } }, { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'ID' => 118, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 424, 'Image2Height' => 372, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.8598411', 'Latitude' => '32.3009928', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 372, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 22, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 118, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 457, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'CityID' => 54, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.613534', 'Longitude' => '35.288414', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 643, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 457, 'RowsAmount' => 24, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' } } } ], 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54 }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 55, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.981037', 'Latitude' => '32.47295', 'SeatsAmount' => 220, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 2073, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2073 }, { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 14, 'Active' => 1, 'ID' => 588, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Longitude' => '34.970051', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'CityID' => 55, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051' } } ], 'ID' => 55 }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'Latitude' => '32.103528', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'CityID' => 8, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 1749, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1791, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 8, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1791 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 855, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 8, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.1893661', 'Longitude' => '34.8706162', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Incline' => 1 }, 'ID' => 855, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Incline' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 714, 'SeatsAmount' => 364, 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '32.087587', 'Longitude' => '34.888287', 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 714, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 8, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 20, 'Active' => 1, 'ID' => 79, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 1 }, 'ID' => 79, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'שרת פתח תקווה' }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'Longitude' => '34.880191', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'ID' => 2048, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 2048, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ] }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 374, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.911003', 'Latitude' => '32.275292', 'SeatsAmount' => 396, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 449, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 23, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 449, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 374, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'MainHallID' => undef } } ], 'ID' => 23 }, { 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'CityID' => 66, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 542, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.867439', 'Longitude' => '34.801411', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 664, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 542, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר' }, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'ID' => 175, 'RowsAmount' => 20, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '' } } } ] }, { 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.452967', 'Longitude' => '34.952124', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 333, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 842, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 87, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 333, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'RightToLeft' => 1, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'ID' => 312, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 28 } } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'ID' => 72, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 72, 'Gangways' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ יגור' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.742992', 'Longitude' => '35.07404', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'ID' => 203, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 203 } ], 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.675299', 'Longitude' => '35.223953', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 696, 'DoorsAmount' => 3, 'Image2Height' => 515, 'ImageHeight' => 515, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 1, 'CityID' => 118, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 550, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' } ] }, { 'ID' => 142, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 791, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 645, 'Latitude' => '32.723787', 'Longitude' => '35.565242', 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 142, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 739 }, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 739 } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת' }, { 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ID' => 1092, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 69, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'Longitude' => '34.8579287', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1092, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.862965', 'Latitude' => '32.054894', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 69, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 0, 'ID' => 1546, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ], 'Name' => 'קרית אונו' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 39, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.609598', 'Longitude' => '34.775479', 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 655, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ID' => 655, 'ShowsQty' => 9 } ], 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 4, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 26, 'Active' => 1, 'ID' => 1925, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 326, 'SeatsAmount' => 2537, 'DoorsAmount' => 9, 'Latitude' => '32.846411', 'Longitude' => '35.081256', 'He' => { 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 59, 'Gangways' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 326, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256' }, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'ID' => 1925, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 9, 'Active' => 1, 'ID' => 849, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 403, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Latitude' => '32.841732', 'Longitude' => '35.083536', 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 403, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 59 }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 59, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1683, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0 } } ], 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59 }, { 'Name' => 'קרית מלאכי', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 461, 'SeatsAmount' => 397, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.746996', 'Latitude' => '31.730202', 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' }, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 162, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 461, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 18, 'ID' => 885, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 885 } ], 'ID' => 162 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 1854, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 19, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 24, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.' }, 'Longitude' => '34.946771', 'Latitude' => '32.09776', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1854 }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'CityID' => 24, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.097891', 'Longitude' => '34.9442', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1975, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24 }, { 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ID' => 461, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'Longitude' => '34.8050549', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 461 } }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 445, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Longitude' => '34.8073574', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 249, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 445, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 71, 'RowsAmount' => 8, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' } } }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1700, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 4, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 35, 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 68, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'Image2Height' => 598, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'Latitude' => '31.964426', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 598, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1702, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1702, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, { 'ID' => 2086, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קניון הזהב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж', 'Guide' => '', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон' }, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2086, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774815', 'Latitude' => '31.990631', 'SeatsAmount' => 500, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קניון הזהב', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Guide' => '', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון' }, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 4, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0 } } ], 'ID' => 4 }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 1, 'CityID' => 25, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '' }, 'Longitude' => '34.816013', 'Latitude' => '31.887033', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1499, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 0 } }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024, 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 25, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, 'Longitude' => '34.816659', 'Latitude' => '31.896544', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 2024, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 23, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 25, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1698, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1698 } ], 'ID' => 25 }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.9300851', 'Longitude' => '34.8663685', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 625, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 470, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'Incline' => 2, 'CityID' => 26, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 470, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 582, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ID' => 582, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 26 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'Salon De Tango', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 27, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 80, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'Longitude' => '34.808456', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 2051, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 2, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'ID' => 186, 'RowsAmount' => 16, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 536, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 27, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'Longitude' => '34.802498', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 550, 'DoorsAmount' => 6, 'Image2Height' => 536 }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186, 'ShowsQty' => 18 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 27, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1695, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef } } ], 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27 }, { 'ID' => 28, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 28, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1692, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } ], 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 180, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'DoorsAmount' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 29, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 12 }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ID' => 1691, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1691, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 29, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } }, { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1689, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1689, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 29, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef } } ], 'Name' => 'רעננה' }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'Latitude' => '31.99984', 'Longitude' => '34.945533', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 511, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 697, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 71, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 697, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 491, 'RowsAmount' => 21, 'MainHallID' => undef } } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 264, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8039627', 'Latitude' => '32.1269413', 'SeatsAmount' => 364, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 405, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 405, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 264, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.' }, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 1161, 'Image2Height' => 888, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.803364', 'Latitude' => '32.11062', 'RightToLeft' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 888, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 4, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 471, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 471, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'ID' => 51, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 495, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 1, 'Image2Height' => 495, 'SeatsAmount' => 404, 'DoorsAmount' => 3, 'Latitude' => '32.074643', 'Longitude' => '34.79187' }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1608, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.788062', 'Latitude' => '32.069364', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 4, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1948, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.760635', 'Latitude' => '32.054537', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6' }, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1948, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'Image2Height' => 670, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 896, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.79083', 'Latitude' => '32.090399', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 670, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 25, 'ID' => 5, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 20 }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 33, 'ID' => 1706, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1706, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'ID' => 270, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, 'Image2Height' => 651, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 242, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.7883795', 'Latitude' => '32.0783845', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 651, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 270, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.' }, 'Longitude' => '34.787315', 'Latitude' => '32.067462', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Guide' => '', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 2085, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 2085, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1707, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1707, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים' }, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'DoorsAmount' => 4, 'Image2Height' => 370, 'Latitude' => '32.099004', 'Longitude' => '34.808187', 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 370, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Image2Width' => 600, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 227, 'Stairs' => 2, 'Distance' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '34.774334', 'Latitude' => '32.098361', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2072, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 42, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11' }, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'ID' => 23, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Longitude' => '34.774334', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 2590, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1705, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef }, 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 30, 'ID' => 2038, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 7, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.791474', 'Latitude' => '32.061269', 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2038 }, { 'ID' => 579, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, 'Longitude' => '34.7519855', 'Latitude' => '32.0550516', 'SeatsAmount' => 160, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 579, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'RightToLeft' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1704, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 1704 }, { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1742, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 5, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1464, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו' }, 'SeatsAmount' => 50, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.788069', 'Latitude' => '32.069532' }, 'ID' => 1464, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו' }, { 'ID' => 1711, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1711 } }, { 'ShowsQty' => 38, 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1721, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1920, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.782006', 'Latitude' => '32.075088', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1 } }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Longitude' => '34.782006', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1' }, 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 771, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'ID' => 1803, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Longitude' => '34.795569', 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 2, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1803, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 394, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.792629', 'Latitude' => '32.076892', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1 } }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1217, 'Stairs' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 120, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Longitude' => '34.7724113', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ID' => 1217, 'ShowsQty' => 22 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'Longitude' => '34.773243', 'Latitude' => '32.062348', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 920, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 354, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'Longitude' => '34.782994', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'SeatsAmount' => 120, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'ID' => 354, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'ID' => 241, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 20, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 547, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.049449', 'Longitude' => '34.786784', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 547, 'DoorsAmount' => 5, 'SeatsAmount' => 620 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 241, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 566, 'ImageWidth' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 566, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 394, 'Latitude' => '32.051234', 'Longitude' => '34.762777', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'ID' => 272, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 272, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1722, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722, 'ShowsQty' => 8 }, { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 205, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 4, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 205, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.780477', 'Latitude' => '32.082174', 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 314, 'Image2Height' => 539, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 2, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 2, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 539, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 1, 'Stairs' => 2, 'ID' => 1513, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Pit' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив' }, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.78805', 'Latitude' => '32.069395', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 58, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' } }, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ID' => 1513, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Info' => 'Под открытым небом.' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2042, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 35, 'Longitude' => '34.811616', 'Latitude' => '32.102445', 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'Latitude' => '32.045452', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2034, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1710, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1710 }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '', 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Height' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Longitude' => '34.756771', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1924, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Guide' => '', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1924, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה' }, { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 4, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1192, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.789245', 'Latitude' => '32.065614', 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1192 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1734, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1734, 'ShowsQty' => 43, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1610, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' } }, 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2074, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, 'Longitude' => '34.761619', 'Latitude' => '32.057234', 'SeatsAmount' => 124, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 2074, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 2, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'Longitude' => '34.760122', 'Mazgan' => 2, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'ID' => 1929, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 12, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 2069, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Latitude' => '32.055423', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 2069, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1717, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 1717, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Latitude' => '32.102715', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.' }, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 414, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1609, 'Active' => 1, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех' }, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'Latitude' => '32.076754', 'Incline' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Info' => '' } } }, { 'ID' => 2040, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע' }, 'Longitude' => '34.7871', 'Latitude' => '32.064179', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 2040, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 1, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0 } }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1766, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 5, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Longitude' => '34.787011', 'Latitude' => '32.06423', 'SeatsAmount' => 48, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.052992', 'Longitude' => '34.750356', 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Image2Height' => 671, 'ImageHeight' => 671, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 535, 'RowsAmount' => 21, 'MainHallID' => undef, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 535, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2078, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Latitude' => '32.041362', 'SeatsAmount' => 70, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 2078, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 389, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'Longitude' => '34.7817983', 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 1719, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1719, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' }, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'CityID' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageWidth' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1 }, { 'ID' => 102, 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 451, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 382, 'DoorsAmount' => 0, 'Image2Height' => 446, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.917738', 'Latitude' => '32.249829', 'RightToLeft' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'ImageWidth' => 600, 'ImageHeight' => 446, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 102, 'MapaLink' => '' } } ] } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב

  רח' הנדיב 2, זכרון יעקב

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז

  שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  סדנאות האמנים - גג

  רח' האומן 26, תלפיות, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  קולנוע לב רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו
  אודיטוריום רוזין תל אביב

  רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

  כל האירועים באולם תיאור האולם