גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'ID' => 158,
                           'Image2Height' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким'
                               },
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Shelter' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CityID' => 31,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ShowsQty' => 2
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31
            },
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Distance' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Shelter' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ID' => 1688
                          }
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'MapaLink' => '',
                           'Distance' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 193, 'RowsAmount' => 22, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 710, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'ID' => 1272, 'Image2Height' => 0 } } ], 'ID' => 193, 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'CityID' => 32, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '29.555173', 'Image2Height' => 677, 'ID' => 580, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'CombinedName' => 'הופעות תיאטראות אילת' }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580 } ] }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.1037715', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 63, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.1933261', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 192, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль' }, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'ID' => 168, 'Image2Height' => 403 } }, { 'ID' => 2027, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.103921', 'CityID' => 63, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Guide' => '', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל' }, 'Mazgan' => 2, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2027, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ] }, { 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 136, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 10, 'Latitude' => '31.792616', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.637338', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'ImageHeight' => 530, 'ID' => 136, 'Image2Height' => 530, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 21, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 931, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 775, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод' }, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'ID' => 876, 'Image2Height' => 775, 'Latitude' => '31.79299', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 10, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 27, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.636347', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2 } }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 10, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '31.791868', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 133, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 150 }, 'ID' => 133 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.649463', 'Shelter' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.' }, 'CityID' => 10, 'Latitude' => '31.77819', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 438, 'Image2Height' => 600, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'ImageHeight' => 600 }, 'ID' => 438 }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' }, 'CityID' => 10, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2005, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ID' => 2005 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.571887', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 33, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1886, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 197 }, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1886 }, { 'ID' => 92, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.562052', 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '31.664702', 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 33, 'Mazgan' => 2, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 839, 'ID' => 92, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'ImageHeight' => 839, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 847, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 18 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1666, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 33, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1666 }, { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1665, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' }, 'CityID' => 33, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1665 } ], 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון' }, { 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.78716', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 34, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'ID' => 85, 'Image2Height' => 520, 'SeatsAmount' => 408, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 520, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 85 }, { 'ID' => 1668, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 34, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1668, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'ID' => 1747, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1747, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 34 } }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 395, 'ID' => 83, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'ImageHeight' => 395, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 394, 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.796521', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 34, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '31.251339' }, 'ID' => 83 } ] }, { 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'ID' => 1880, 'Image2Height' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'SeatsAmount' => 537, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'RightToLeft' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 64, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ] }, { 'Name' => 'בת ים', 'ID' => 11, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 575, 'ImageHeight' => 622, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'ID' => 53, 'Image2Height' => 622, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Latitude' => '32.0206112', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 11, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 18, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7572707', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 155, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.079168', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1540, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ID' => 1540 } ], 'ID' => 155, 'Name' => 'גבעת שמואל' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 12, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1659, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1659 } ], 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'CityID' => 13, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1669 }, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ShowsQty' => 24 } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 15, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.895859', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.157589', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 78, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 263, 'Image2Height' => 850, 'SeatsAmount' => 236, 'ImageHeight' => 850, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'ID' => 263 }, { 'ID' => 2044, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 500, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2044, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 78, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Address' => 'דרך הים' }, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.132891', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 13 } ], 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 5, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1670, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1670 }, { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 845, 'ID' => 563, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'ImageHeight' => 845, 'SeatsAmount' => 280, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 5, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.842952', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.166208', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, 'CityID' => 5 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563 }, { 'ID' => 1484, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1484, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'SeatsAmount' => 700, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 5, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 5, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה' }, 'Latitude' => '32.174431', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 200, 'CombinedName' => 'הופעות מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'ID' => 1872, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ID' => 1872 } ], 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה' }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей а-Алия а-ришона Зихрон-Яков', 'Address' => 'ул. а-Надив 2', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 78, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.574091, 34.952441', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1352, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 3, 'CityID' => 42, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הנדיב 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב' }, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.574091', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.952441', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 1352 }, { 'ID' => 1671, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 42, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'ID' => 1671, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ] }, { 'Name' => 'חדרה', 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 182, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 142, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.4398601', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 43, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends חדרה' }, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'ImageHeight' => 606, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 360, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 606, 'ID' => 143, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.439355', 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, 'CityID' => 43, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.914142', 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 143 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1727, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 15, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1727, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ShowsQty' => 9 }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.791006', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Info' => '' }, 'CityID' => 15, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 702, 'ID' => 59, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'ImageHeight' => 702, 'SeatsAmount' => 570 } }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חולון', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1728, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 15, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1728 } ], 'Name' => 'חולון', 'ID' => 15 }, { 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 501, 'ImageHeight' => 867, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'ID' => 215, 'Image2Height' => 867, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.790971', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 6, 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.010532', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ID' => 215 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.8159518', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9925609', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 199, 'ImageHeight' => 706, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 651, 'Image2Height' => 706, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ID' => 651 }, { 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.81913', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 7, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 21, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 935, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'SeatsAmount' => 505, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 935, 'ID' => 163 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.817595', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 290, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 290 }, { 'ID' => 814, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.8030477', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.9852455', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси,89' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'ImageHeight' => 430, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 198, 'Image2Height' => 430, 'ID' => 814, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 1388, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.963499', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.789809', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1388 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 732, 'ID' => 99, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'ImageHeight' => 732, 'SeatsAmount' => 2105, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.965069', 'Shelter' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 40, 'Gangways' => 6, 'DoorsAmount' => 9, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Guide' => '', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.' }, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.791338', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 99 }, { 'ID' => 209, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'ImageHeight' => 615, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 497, 'Image2Height' => 615, 'ID' => 209, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.8203168', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.9728262', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 4 } }, { 'ID' => 106, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'ImageHeight' => 528, 'SeatsAmount' => 1222, 'Image2Height' => 528, 'ID' => 106, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.803197', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 8, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ShowsQty' => 16 }, { 'ID' => 102, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 687, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 687, 'ID' => 102, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.803414', 'CityID' => 7, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.985138' }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1724, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'SeatsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'ImageHeight' => 500, 'SeatsAmount' => 159, 'Ru' => { 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 500, 'ID' => 237, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.80327', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה' }, 'CityID' => 7, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.9846462', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600 }, 'ID' => 237 }, { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.82173', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 3, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.074321', 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'ImageHeight' => 772, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 1099, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 772, 'ID' => 162 }, 'ID' => 162 }, { 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה' }, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חיפה', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1725, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ShowsQty' => 13 } ] }, { 'ID' => 96, 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 96, 'Latitude' => '32.796007', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'ImageHeight' => 900, 'ID' => 409, 'Image2Height' => 900, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2 }, 'ID' => 409 } ] }, { 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'ID' => 658, 'ShowsQty' => 27, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 16, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.874438', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 658, 'Image2Height' => 496, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 509, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810' } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.030568', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 17, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 17, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'ID' => 308, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ID' => 1165, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'CityID' => 17, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 1165, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' } }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'יהוד', 'ID' => 17 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 45, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.652854', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 184, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 484, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548' }, 'ID' => 184 } ], 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.22451', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.771295', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'Info' => '', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 30, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 435, 'ID' => 818, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'ImageHeight' => 435, 'SeatsAmount' => 141, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'ID' => 818 }, { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.771295', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.22451', 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 320, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим — открытая площадка над центром', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим, площадка справа от ветряной мельницы Монтефиоре' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2092 }, 'ID' => 2092 }, { 'ID' => 837, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 837, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'He' => { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 30, 'Mazgan' => 2 } }, { 'ID' => 1346, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.76514', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1346 } }, { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2014, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26' }, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 2014 }, { 'ID' => 260, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 260, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»' }, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.780065', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 30, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1' }, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ShowsQty' => 4 }, { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1681, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1681 }, { 'ID' => 2090, 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.20764', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.751054', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 30, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Address' => 'רח' האומן 26, תלפיות', 'Info' => 'תחת כיפת השמים.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 1, 'ID' => 2090, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.751054, 35.207640', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Оман 26, Тальпиот', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Name' => 'Artists' Studios — крыша' } } }, { 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1679, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'CityID' => 30, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1767, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 18, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.165294', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 19 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767 }, { 'ID' => 1648, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1648, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 18, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 28, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, { 'ID' => 1354, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1354, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 18, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'Name' => 'כרמיאל', 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ShowsQty' => 23, 'Hall' => { 'Distance' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.914962', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 46, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 21, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 780, 'ImageHeight' => 629, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'ID' => 128, 'Image2Height' => 629 }, 'ID' => 128 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1686, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 126, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1686, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 7 } ], 'Name' => 'לטרון', 'ID' => 126 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'CityID' => 47, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.6749051', 'Image2Height' => 690, 'ID' => 155, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 661 }, 'ID' => 155 } ], 'Name' => 'מגדל העמק', 'ID' => 47 }, { 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.899119', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 20, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1660, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 20, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 1891, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Gray Модеин', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1891 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 20, 'Latitude' => '31.90012', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266', 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1657, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 2 }, 'ID' => 1657 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 618, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.494997', 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 41, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.51472', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'ID' => 41 }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'ID' => 644, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 630, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 520, 'Image2Height' => 630, 'ID' => 644, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 127, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.6466026', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 16 }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'ID' => 2059, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 770, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Name' => 'Зал D-one' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 2059, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one' }, 'CityID' => 248, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 305, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'SeatsAmount' => 390, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.911249', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 86, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.13302', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 305 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'ID' => 86 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'SeatsAmount' => 429, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Реут' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2084, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.310059', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 251, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' }, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'ID' => 2084 } ], 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'ID' => 251 }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Hall' => { 'Longitude' => '35.08482', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'CityID' => 206, 'Latitude' => '32.981472', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1455, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'ImageHeight' => 0 } } ] }, { 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Hall' => { 'CityID' => 108, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.724542', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'SeatsAmount' => 200, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 502, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 3 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' }, 'CityID' => 73, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '31.772918', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1273, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 560 } } ], 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים' }, { 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '33.023184', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 49, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 713 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713 } ] }, { 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'ImageHeight' => 712, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 585, 'Image2Height' => 712, 'ID' => 91, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Info' => '' }, 'CityID' => 50, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '33.01026', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.100347', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ID' => 91 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ID' => 333, 'Image2Height' => 442, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 650, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 442, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 51, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Latitude' => '32.69951', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 649, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 296, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 51, 'RowsAmount' => 19, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ID' => 296 } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51 }, { 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 21, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.930777', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.796215', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'ImageHeight' => 479, 'SeatsAmount' => 752, 'Image2Height' => 479, 'ID' => 177, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' }, 'CityID' => 21, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1469, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 381 } } ] }, { 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'ID' => 1564, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.41598', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 37, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'ID' => 1564, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот' } } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1345, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 22, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.278535', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1345, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1 } }, { 'ID' => 1430, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 22, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.304928', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1430, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'SeatsAmount' => 321 } }, { 'ID' => 119, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 22, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Latitude' => '32.278005', 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 119, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'SeatsAmount' => 201, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'ID' => 1687, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'ImageHeight' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1687, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, 'CityID' => 22, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' }, { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 372, 'ID' => 118, 'ImageHeight' => 372, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 424, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8598411', 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.3009928', 'CityID' => 22, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 118 } ], 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 457, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 54, 'Latitude' => '32.613534', 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Longitude' => '35.288414', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1 } } ], 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2073, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 55, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.47295', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.981037', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 588, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'CityID' => 55, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 1, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588 } ], 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 8, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.103528', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1749, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 400 } }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'CityID' => 8, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1791, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1791 }, { 'ID' => 855, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 8, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.1893661', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8706162', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Info' => '' }, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'SeatsAmount' => 200, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 855, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 0 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.087587', 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 8, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Incline' => 1, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.888287', 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'ImageHeight' => 714, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות שרת פתח תקווה', 'SeatsAmount' => 364, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 714, 'ID' => 79 }, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 79 }, { 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2048, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 8, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.096741', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 13 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'ID' => 2048 } ], 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Hall' => { 'ID' => 374, 'Image2Height' => 449, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'SeatsAmount' => 396, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'ImageHeight' => 449, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.911003', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61' }, 'CityID' => 23, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.275292', 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 374 } ], 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.867439', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 66, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 542, 'ID' => 175, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'ImageHeight' => 542, 'SeatsAmount' => 664, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 15, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175 } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 87, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.452967', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.952124', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 28, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 842, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'ImageHeight' => 333, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 312, 'Image2Height' => 333, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3 }, 'ID' => 312 } ], 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 1016, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'ID' => 203, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.742992', 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Name' => 'יד למגינים יגור' }, 'CityID' => 72, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 4, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203 } ], 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'ImageHeight' => 515, 'SeatsAmount' => 696, 'Image2Height' => 515, 'ID' => 550, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Info' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 118, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.675299', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.223953', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ID' => 550 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Image2Height' => 645, 'ID' => 739, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 645, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'CityID' => 142, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.723787' } } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142 }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно' }, 'SeatsAmount' => 120, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1092, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 2, 'CityID' => 69, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Latitude' => '32.0563564', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 1092 }, { 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'Shelter' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'CityID' => 69, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1546, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרתף אמנותי קרית אונו', 'SeatsAmount' => 28 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 655, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 626, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 39, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.609598' }, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' } ], 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Hall' => { 'ID' => 1925, 'Image2Height' => 326, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин' }, 'CombinedName' => 'הופעות אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'SeatsAmount' => 2537, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'ImageHeight' => 326, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.081256', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 26, 'DoorsAmount' => 9, 'Gangways' => 4, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79', 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין' }, 'CityID' => 59, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 4, 'Latitude' => '32.846411', 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 1925 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 59, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.841732', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 849, 'Image2Height' => 403, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 196, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536' }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849 }, { 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1683, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 59 }, 'ID' => 1683 } ], 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59 }, { 'Name' => 'קרית מלאכי', 'ID' => 162, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 461, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 397, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 461, 'ID' => 885, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.730202', 'CityID' => 162, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.746996' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ID' => 885 } ] }, { 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 24, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.09776', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1854, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'SeatsAmount' => 608, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 1854 }, { 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 24, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 1975, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 207, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ] }, { 'ID' => 4, 'Name' => 'ראשון לציון', 'Halls' => [ { 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.9636516', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 4, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, 'Mazgan' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 461, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Info' => '' } } }, { 'ID' => 71, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'Latitude' => '31.9618807', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 71, 'Image2Height' => 445, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 249, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 445, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל' } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1700, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 35, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'ID' => 1700 }, { 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ID' => 68, 'Image2Height' => 598, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 362, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.799322', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Cafeteria' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, 'Latitude' => '31.964426', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1702 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ID' => 1702 }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '31.990631', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Name' => 'קניון הזהב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2086, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'SeatsAmount' => 500, 'Ru' => { 'Name' => 'Каньон а-Заав', 'Guide' => '', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж' }, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'קניון הזהב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2086 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 2, 'Longitude' => '34.816013', 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '31.887033', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 25, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1499, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'SeatsAmount' => 248, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ID' => 1499 }, { 'ShowsQty' => 24, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2024, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 23, 'CityID' => 25, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.896544' }, 'ID' => 2024 }, { 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 25, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1698, 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25 }, { 'Name' => 'רמלה', 'ID' => 26, 'Halls' => [ { 'ID' => 582, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 582, 'Image2Height' => 470, 'SeatsAmount' => 625, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'ImageHeight' => 470, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.8663685', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 26, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2051, 'Parking' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'SeatsAmount' => 80, 'CombinedName' => 'הופעות Salon De Tango', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 2, 'Longitude' => '34.808456', 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 27, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.084349', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'ID' => 186, 'Image2Height' => 536, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'SeatsAmount' => 550, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'ImageHeight' => 536, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.802498', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, 'CityID' => 27, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.08488', 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 186 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1695, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 27, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1695 } ], 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן' }, { 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1692, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' }, 'CityID' => 28, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 310, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 180, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 29, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1691, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ID' => 1691 }, { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1689, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1689 } ], 'ID' => 29, 'Name' => 'רעננה' }, { 'ID' => 71, 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'ID' => 491, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 511, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'ImageHeight' => 697, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 3, 'ID' => 491, 'Image2Height' => 697, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 71, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.945533', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 264, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'ImageHeight' => 405, 'SeatsAmount' => 364, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 405, 'ID' => 264, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.1269413', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.8039627', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600 } }, { 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'SeatsAmount' => 1161, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'ImageHeight' => 888, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 471, 'Image2Height' => 888, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.11062', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.803364', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2 } }, { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.074643', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 1, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.79187', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 495, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив' }, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'ID' => 51, 'Image2Height' => 495 }, 'ID' => 51 }, { 'ID' => 1608, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98' }, 'SeatsAmount' => 49, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1608, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1 } }, { 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 30, 'CombinedName' => 'הופעות בית הבאר - תל אביב', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1948, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.054537', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1948 }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ShowsQty' => 20, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 896, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'ImageHeight' => 670, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'ID' => 5, 'Image2Height' => 670, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.090399', 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 25, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.79083', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600 } }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 33, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1706, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1706 }, { 'ID' => 270, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 242, 'CombinedName' => 'Концерты Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'ID' => 270, 'Image2Height' => 651, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.0783845', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7883795', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 0, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0 } }, { 'ID' => 2085, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בניין מגורים', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.067462', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.787315', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Жилое здание' }, 'SeatsAmount' => 20, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2085, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0 } }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1707, 'Image2Height' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1707 }, { 'ID' => 227, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 4, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.099004', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 1, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 14, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.808187', 'ImageHeight' => 370, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'Lift' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 370, 'ID' => 227 } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 42, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'ID' => 2072, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11', 'ID' => 2072 }, { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.098361', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 23, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 23 }, { 'ID' => 1705, 'Hall' => { 'ID' => 1705, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.061269', 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 7, 'RowsAmount' => 30, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'ID' => 2038, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ID' => 579, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 579, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо' }, 'SeatsAmount' => 160, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1704, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 1704 }, { 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1742, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1464, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.069532', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.788069', 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'ID' => 1464 }, { 'ID' => 1711, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1711, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 1721, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 38, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1721, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.075088', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1920, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 350 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 771, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.075088' }, 'ID' => 771 }, { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.074314', 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126' }, 'SeatsAmount' => 120, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1803, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4 }, 'ID' => 1803 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.076892', 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 394, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394 }, { 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1217, 'Parking' => 3, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.0511196' } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'He' => { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 920 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 920 }, { 'ID' => 354, 'ShowsQty' => 23, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'RightToLeft' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 354, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Name' => 'Клуб Шаблюль' } } }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 547, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'SeatsAmount' => 620, 'Image2Height' => 547, 'ID' => 241, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז דוהל' }, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.049449', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.786784', 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 5, 'RowsAmount' => 20, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 241 }, { 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 394, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 566, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'ID' => 272, 'Image2Height' => 566, 'Latitude' => '32.051234', 'Distance' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'RowsAmount' => 13, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.762777', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2 } }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1722, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1722 }, { 'ID' => 205, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив' }, 'SeatsAmount' => 314, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'ImageHeight' => 539, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 205, 'Image2Height' => 539, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.082174', 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.780477', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ShowsQty' => 5 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1513, 'Parking' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 58, 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.78805', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 4, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 1, 'Latitude' => '32.069395' }, 'ID' => 1513 }, { 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Guide' => '', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.102445', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2042, 'Parking' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 1322 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.045452', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 3383' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 2034, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CombinedName' => 'הופעות קולנוע לב תל אביב', 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1710, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ID' => 1710 }, { 'ID' => 1924, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1924, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1192, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 4, 'Mazgan' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.065614', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ShowsQty' => 12 }, { 'ID' => 1734, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1734 }, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 43 }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1610, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'SeatsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1610 }, { 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 7, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.761619', 'Shelter' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.057234', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Guide' => '', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Address' => 'רח' אילת 11' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Parking' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2074, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются', 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'ID' => 2074 }, { 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1929, 'Parking' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'Incline' => 2, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.760122', 'Shelter' => 2, 'Pit' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.763567', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 1, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.055423', 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2069, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Давай' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ID' => 2069 }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1717, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ID' => 1717 }, { 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Hall' => { 'ID' => 414, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'ImageHeight' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Latitude' => '32.102715', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 414 }, { 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'ID' => 1609, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Shelter' => 2, 'Longitude' => '34.784731', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'Latitude' => '32.076754', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ID' => 2040, 'Image2Height' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж' }, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 40, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Info' => '' }, 'Latitude' => '32.064179', 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 2040 }, { 'ID' => 1766, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.06423', 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'ImageHeight' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1766 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 330, 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'ImageHeight' => 671, 'IsPseudoHall' => 0, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана' }, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 535, 'Image2Height' => 671, 'Latitude' => '32.052992', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 535 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 2078, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'ID' => 2078 }, { 'ID' => 389, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 389 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, { 'ID' => 1719, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'ImageHeight' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ID' => 1719, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => '', 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Pit' => 0, 'Ramp' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'Pit' => 0, 'Ramp' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'CityID' => 102, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.249829', 'Image2Height' => 446, 'ID' => 451, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'Active' => 1, 'Kasher' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Plan2InFlash' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 382 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 451 } ], 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מוזיאון העלייה הראשונה זכרון יעקוב

  רח' הנדיב 2, זכרון יעקב

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז

  שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  סדנאות האמנים - גג

  רח' האומן 26, תלפיות, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם

  רעננה
  היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

  כל האירועים באולם

  המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

  כל האירועים באולם

  קולנוע לב רעננה

  כל האירועים באולם

  שוהם
  אודיטוריום שהם

  שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן, שוהם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תל אביב-יפו